Casa de Exercicios Espirituais de Santiago

José María Suárez Núñez 1
15705 Santiago de Compostela – A Coruña
Teléfono: 981 59 22 28